?
Träningar
Utvärderingar
lydkl Skåne rally Skåne regler lyd regler ral skyltar klubbar
TRÄNING UDAL SÖNDAG 18 MARS 11.00
På söndag blir det först individuell träning, därefter kommendering efter önskemål, därefter gruppträning footwork, stanna kvar, inkallning.
Under vandring bl a Targeting och Budföring